Miljøtiltag

Hos Acoplastic forsøger vi hele tiden at optimere måden, vi beskytter miljøet på. Her kan du læse om de tiltag, vi har internt, som er med til at nedsætte vores belastning på miljøet.

Oparbejdning og genbrug af spåner

Hos Acoplastic har vi i over 16 år sendt alle sintrede virgin PTFE og TFM spåner til oparbejdning. Vi genbruger desuden ca. 95% af vores ikke-sintrede spåner.

I forlængelse af vores deltagelse i CLEAN projekt v/Force Institute, er der indledt samarbejde med to andre PTFE forarbejdende virksomheder, om udnyttelse af sintrede spåner af compounds, d.v.s. PTFE med fyldstoffer. Dette har hidtil været opfattet som umuligt og værende ikke rentabelt.

Vi har desuden i 2022 deltaget i Wastelife projekt v/Teknologisk Institut, med henblik på genbrug af reststrømme fra vores plastbearbejdning. Trods udfordringer med håndtering og afsætning, har vi øget andelen af genbrug med 12,4 procentpoint i 2022 ift. 2021 samt fra 17,8% i 2021 til 30,2% i 2022.

Vi er stolte af initiativet og vi støtter og følger fortsat begejstrede udviklingen af metoder til at udnytte sintrede spåner.

Luft-vand varmepumpeanlæg

I 2022 investerede vi i et luft-vand varmepumpeanlæg til opvarmning af bygning og brugsvand. Anlægget blev installeret i september og det medførte alene i 2022 en besparelse på energiforbruget til opvarmning på 31,6%.

I 2023 er der investeret i et Genvex-anlæg til udnyttelse af overskudsvarme fra vores ovne, der anvendes til sintring af PTFE. Med forbehold for ændringer i vores anvendelse af ovnene er leverandørens estimat på energibesparelse på op til 60%.

Ligeledes i 2023 installeres en optimeret styring af vores vacuumanlæg, der iflg. leverandørens beregninger vil give en energibesparelse på ca. 30%.

Optimering af transport og investering i uddannelse

Vi har løbende dialog med vores leverandører om emballage, transport, produktoptimering m.m., med henblik på at reducere vores miljøpåvirkning. 91% af vores råvareindkøb i 2022 er foretaget hos leverandører der er ISO14001 certificerede. Derudover foregår al intern transport udelukkende ved el-drevne trucks. Vi har også startet et projekt omkring fornyelse af firmabiler bliver til el-drevne biler. Foreløbig er to biler udskiftet.

Vi har i 2023 tilmeldt os Klimaklar SMV/DI, hvor vi får styrket vores kompetencer ift. beregning af vores miljøpåvirkning og derigennem input til relevante fokusområder. Vi har derudover deltaget i Helsingør Kommunes Grøn Business Salon møder, hvor forskellige foredragsholdere har fortalt om grøn omstilling. Vi har også jævnligt kontakt til Erhvervshus Hovedstaden, som hjælper os med oplysninger om videncentre, projekter m.m. ift. den grønne omstilling. Grøn omstilling er en vigtig prioritet for os, og derfor ser vi dette som et område, vi bør investere en stor del af vores kapacitet i.

Reliability isn't expensive, it's priceless