Certificeringer og standarder

Fejlfrie kvalitetsprodukter giver en bedre økonomi og er et resultat af grundig kontrol og dokumentation. Vores producerede maskindele i PTFE og high-tech plast kan glide effektivt ind i ethvert produktionsflow og optimere forsyningskæden.

Få overblik over vores godkendelser og certificeringer

Hos Acoplastic sikrer vi vores kunder den højeste kvalitet, der på alle punkter overholder den enkelte virksomheds beskrevne procedurer- og kvalitetskrav. Som uafhængig leverandør har vi hele forsyningskæden inhouse, lige fra råvare til bearbejdet emne. Det sikrer vores kunder fuld sporbarhed og just-in-time levering.

Se mere om vores services indenfor PTFE og high-tech bearbejdning ›

PTFE PEEK

Vores Engagement

For at sikre, at vi hele tiden lever op til vores forpligtelser og tilpasser os de nuværende og fremtidige udfordringer, har Acoplastic udvidede vores forståelse af, hvad der skal til for at nå vores ambition og blive anerkendt som en bæredygtighedsvirksomhed. Vi er derfor blevet ISO 14001 certificeret.

Vi arbejder med vores reststrømme

Som en dedikeret leverandør til store dele af dansk og udenlandsk industri har vi bl.a. valgt at sætte en målsætningen om at øge andelen af reststrømme der kan genbruges. Vi bygger videre på den indsats vi allerede har gjort med at oparbejder PTFE og kildesortere vores emballage affald.

Fordele ved ISO 14001 certificering

 • Forbedring af miljøpræstation af Acoplastic
 • Påvirkning af vores leverandørers miljøpræstation
 • Øget ledelse og medarbejderengagement

Acoplastic har blev ISO 14001 certificeret i juni 2022.

Acoplastics certifikat: ISO 14001: 2015 ›

ISO 9001:2015

Kontinuerlig kvalitetsforbedring gennem dialog

Med ISO 9001 har vi skabt et overblik over vores arbejde- og forretningsprocesser, samt sammenhæng mellem de mange initiativer indenfor kvalitetsstyring og kontrol. Det systematiske kvalitetsarbejde udgør ligeledes grundlaget for en god dialog med vores kunder, vi lover hinanden og kontinuerligt finjusterer processer.

Kvalitet i samarbejde med kunden
Som en dedikeret leverandør til store dele af dansk og udenlandsk industri udfører vi altid kvalitetsprocessen i samarbejde med vores kunder og leverandører. Vi er således ikke kun fra et forudbestemt kvalitetssystem, men også i høj grad ifølge klientens beskrevne procedurer og regler – og altid baseret på den højeste fællesnævner. Derfor omfattede vores fag ofte direkte i kundernes produktionslinjer uden yderligere kontrol.

Kontrol og sporbarhed fra start til slut
Der er løbende overvågning på alle niveauer – under råmaterialeproduktion, forarbejdning og endelig inspektion. Alle relevante data er verificeret med den enkelte medarbejders initialer på produktionsordren. Den grundige udgangskontrol sikrer, at hvert emne opfylder dine krav, og at det er pakket til den aftalte forsendelsesmetode.

Acoplastic har været ISO 9001 certificeret siden 2007 og i begyndelsen af ​​2016 godkendt ISO 9001: 2015.

Acoplastics certifikat: ISO 9001: 2015 ›

ISO 9001:2015

EN 10204:2004
Overensstemmelses erklæringer:

Acoplastic kan tilbyde certifikater iht. EN 10204:2004 så du har dokumentation på, at leverancen af materialet og emnerne lever op til dine krav.

2.1 – Værkserklæring:
Erklæring om overensstemmelse af producerede emner med købsaftalen og intern kvalitets kontrol.

2.2 – Værksattest:
Erklæring om overensstemmelse med købsaftalen, intern kvalitets kontrol og med angivelse af testresultater opnået ved ikke-specifik batch inspektion.

3.1 – Inspektionscertifikat:
Erklæring om overensstemmelse med købsaftalen, intern kvalitets kontrol med angivelse af testresultater opnået ved specifik batch inspektion.

Materialekvaliteten testes i eget laboratorium og består som standard af en massefyldemåling og trækprøvning, hvor de mekaniske egenskaber såsom trækstyrke og elasticitetsmodulet bestemmes.

Acoplastic tilbyder også uforpligtende rådgivning om anvendelse af emner i PTFE og high-tech plast i din produktion.

Se mere om vores services indenfor PTFE og high-tech plast her ›

Registrering og dokumentation for Fødevare-Kontakt-Materialer (FKM) og øvrige erklæringer og certifikater

Fuld overensstemmelse med danske og internationale standarder
Mange af Acoplastics PTFE-komponenter anvendes i medicinal- og fødevareindustrien, hvor der stilles høje miljø- og kvalitetskrav. Vi baserer vores overensstemmelseserklæringer på råvare-leverandørernes data og vores egne test. Hvis din virksomhed ønsker at anvende jeres egen godkendelses-skabelon, tager vi naturligvis udgangspunkt i den.

Fødevarekontaktmaterialer og andre overensstemmelseserklæringer
Ved levering af produkter til medicinal- og fødevareindustrien arbejder vi primært inden for følgende forordninger og standarder:

 • EC 1935/2004, Materialer og genstande bestemt til fødevarekontakt
 • EC/2023 – 2006, Regler for god fremstillingsmæssig praksis
 • EC 10/2011, Plastmaterialer og genstande bestemt til fødevarekontakt
  • Migrationstest forefindes på udvalgte Acoflon compounds
 • FDA CFR 21 §177, Indirekte tilsætningsstoffer: Polymerer
 • USP Class VI, biokompatibelt materiale
 • 3-A Sanitary Standards, standarder og normer til fremme af sanitet og hygiejne i forbindelse med mejeri- og fødevarer
 • WRAS
  • Acoflon 100
  • Acoflon 215

Kontrolleret af Fødevarestyrelsen og omfattet af Fødevarestyrelsens Smiley-ordning: Se vores kontrolrapport her ›

Se vores seneste kontrolrapport
PRAP

PPAP – kontrolrapporter

Specificering af processerne ud fra dine krav
PPAP (Production Part Approval Process) er en struktureret godkendelsesproces, som kendes fra TS16949, der er meget udbredt i bilindustrien. Flere og flere større virksomheder har gennem de seneste årtier set fordelene ved godkendelsesprocessen og valgt at implementere standarden, og PPAP er i dag en af hjørnestenene i Acoplastics kvalitetsstyringssystem. Det betyder, at vi er i stand til at specificere og dokumentere processernes kapabilitet samt kvalitetskontrollen ud fra din krav – og det gælder hele vejen gennem vores produktionsapparat. Med denne optimale gennemsigtighed er du altid sikker på, at emnets performance og kvalitet lever op til dine forventninger.

Kontrol og dokumentation
Under hele produktionsprocessen er der løbende visuel og mekanisk kontrol på alle niveauer – fra råmaterialefremstilling og bearbejdning til slutinspektion og udgangskontrol. Ved udførelse af PPAP udarbejder vi en række dokumenter efter dine ønsker, fx:

 • proceskapabilitet analyse
 • oversigt over kvalitetskontrol
 • materialekvalitet
 • risikovurdering af kritiske operationer

Denne dokumentation sikrer, at alle emner lever op til dine krav og specifikationer, så de kan indgå direkte i din produktionslinje. Gennem en tæt dialog, bl.a. på baggrund af PPAP kontrolrapporter og kvalitetstests, kan vi løbende finjustere løsningen og optimere på de enkelte delprocesser.

Se mere om vores services indenfor PTFE og high-tech plast her ›

Vi leverer i overensstemmelse med REACH og RoHS standarder.

Acoplastic

Vi er Acoplastic

Pålidelige maskindele er nøglen til driftssikkerhed på tværs af produktionsmiljøer og brancher. I Acoplastic arbejder vi med vejledning og produktion af kritiske maskindele i PTFE og high-tech plast. Med 50 års ekspertise udmærker vi os med en dybtgående viden om plastmaterialets enestående egenskaber og styrker som maskindele  i ventiler, pumper, instrumentering samt food/pharma.

Læs mere om os her ›

Reliability isn't expensive, it's priceless