Persondatapolitik

Nedenstående persondatapolitik gør sig gældende ved brug af Acoplastics hjemmeside og nyhedstjenester.

1. Indledning

I det følgende kan du læse Acoplastic A/S’ (i det følgende benævnt “Acoplastic”) politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på Acoplastics hjemmeside og tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post).

Når du færdes på Acoplastics hjemmeside eller tilmelder dig Acoplastics nyhedstjenester, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden, er Acoplastics cookiepolitik desuden gældende.

Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte Acoplastics hjemmeside eller nyhedstjenester.

Acoplastic værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

Acoplastic betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Acoplastic A/S
Bjergvangen 2
DK-3060 Espergærde
Telefon: 4925 2160
E-mail: info@acoplastic.dk
CVR-nr.: 22032917

2. Acoplastics indsamling af dine personoplysninger

Acoplastics behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertilhørende bekendtgørelser. Acoplastic gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Acoplastic ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, at kunne sende dig de relevante nyhedsbreve mv. Acoplastic indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på Acoplastics hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden samt tilmelding til vores nyhedstjenester.

3. Oplysninger der indsamles

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger:

  • Hvilke sider du har besøgt og hvornår – dit “elektroniske spor”
  • Din IP-adresse
  • Din geografiske placering
  • Hvilken browser du anvender

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken frit tilgængelig på Acoplastics hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside.

For at kunne levere vores nyhedstjenester til dig behandler Acoplastic ligeledes følgende personoplysninger om dig:

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Firma/arbejdsplads
  • Adresse

4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode

Acoplastic indsamler dine kontaktoplysninger og firma/arbejdsplads i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjeneste for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve og markedsføring via elektronisk post, jf. markedsføringslovens § 2, stk. 1, nr. 15 herunder sms, mms og e-mail til dig.

Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder nyhedsbreve og anden relevant markedsføring vedrørende invitationer til vores seminarer samt faglige informationer og erfaringer.

Acoplastic opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt Acoplastic nyhedstjeneste. Hvis du framelder dig denne tjeneste igen, har Acoplastic pligt til at slette dine personoplysninger inden for 30 dage.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom.

I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din tilstedeværelse på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

6 Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysninger overlades til de databehandlere, som er tilknyttet Acoplastic. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Acoplastic og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Acoplastic selv.

7. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

Acoplastic behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Der tages regelmæssigt back-up af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

8. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Acoplastic behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos Acoplastic. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til Acoplastic ved at skrive til denne e-mailadresse: info@acoplastic.dk. Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

I forhold til det/de samtykke(r) du har givet Acoplastic i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.

Hvis du har spørgsmål i forhold til Acoplastic behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Acoplastic på ovennævnte e-mailadresse.

Reliability isn't expensive, it's priceless